Meghívó az Egyesület tisztújító közgyűlésére

2020.09.02 18:03

M e g h í v ó

az Egyesület tisztújító közgyűlésére

 

A Bagi Muharay Népművészeti Egyesület

 

2020. szeptember 17-én  (csütörtökön)  este 19 órakor

 

tartja éves közgyűlését Bagon, a Dózsa György Művelődési Ház nagytermében

(2191 Bag, Petőfi tér 1/a.), melyre – az elnökség nevében – tisztelettel meghívom

az Egyesület és az Együttes tagjait.

 

A közgyűlés napirendje:

1. Elnöki köszöntő

2. Az ellenőrző bizottság jelentése a 2019. évi éves beszámolóról

3. A 2019. évi éves beszámoló elfogadása

4. Az Egyesület és az Együttes 2020. évi tervei

5. Az Egyesület elnökségének és ellenőrző bizottsági tagjainak megválasztása

6. Egyebek

 

Kérem az Egyesület és az együttes tagjait, hogy a közgyűlésen szíveskedjenek részt venni.

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlés időpontja 2020. szeptember 17. 20 óra, helyszíne: a meghívó szerint. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Bag, 2020. szeptember 2.                                                                   

 

             Péter Tibor

                                                                                           az Egyesület elnöke

 

Vissza