A Bagi Muharay Népművészeti Egyesület

A Muharay Elemér Népi Együttest működtető Bagi Muharay Népművészeti Egyesület 1992. június 22-én alakult. Az Egyesület tagja a Muharay Elemér Népművészeti Szövetségnek, a Martin György Néptáncszövetségnek és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek
 
Az Egyesület céljai a Bag és a Galgamente népművészetének felkutatása, megőrzése és művészi színvonalú bemutatása, a bagi néphagyományok átörökítése a fiatal generációk számára. Az Egyesület e célok megvalósítása érdekében több korosztályos csoporttal működteti a Muharay Népi Együttest, a tervszerű és magas színvonalú munkához megteremti a szükséges anyagi és személyi háttért.
 
Az Egyesület a közhasznú tevékenységek közül a következőket végzi: kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
 
Az Egyesület éves tagdíja a közgyűlés 2015. 05. 28-i határozata szerint 1 200 Ft / fő / év.
 
 

Tagfelvételi kérelem

Az űrlap kitöltésével kérem felvételem a Bagi Muharay Népművészeti Egyesület tagjai közé. Vállalom, hogy az Egyesület által előírt tagdíjat megfizetem, az Egyesület működésében, és céljainak megvalósításában aktívan közreműködöm.