Adatkezelési tájékoztató

Az oldalunkon, rendezvényeinken, próbáinkon megadott személye adatok kezelője a Bagi Muharay Népművészeti Egyesület (székhely: 2191 Bag, Petőfi tér 1/a, adószám: 19184472-1-13, Nyilvántartási szám: 13-02-0001255). A rögzített adatokat kizárólag az egyesület és az együttesek tevékénységével és munkájával kapcsolatosan használja és kezeli, azokat 3. fél részére nem adja át, kizárólag a tag vagy törvényes képviselője beleegyezésével. Az adatkezeléshez való hozzájárulás feltétele az egyesületi tagságnak és az együttesek munkájában való részvételnek. Az adatokat az adatkezelő mindaddig megőrzi és kezeli a megadott adatokat, amíg nem kérik azok adatbázisból való törlését.