Meghívó az Egyesület tisztújító közgyűlésére

2017.11.28 17:23

M e g h í v ó

az Egyesület tisztújító közgyűlésére

 

A Bagi Muharay Népművészeti  Egyesület

 

2017. november 30-án  (csütörtökön)  este 19 órakor

 

tartja tisztújító közgyűlését Bagon, a Dózsa György Művelődési Ház nagytermében

(2191 Bag, Petőfi tér 1/a.), melyre – az elnökség nevében – tisztelettel meghívom

az Egyesület és az Együttes tagjait.

 

A közgyűlés napirendje:

 

1.                  A levezető elnök köszöntője

Péter Tibor egyesületi titkár

2.                  Az Egyesület elnökségének és ellenőrző bizottsági tagjainak megválasztása

Jelölő bizottság

3.                  Kérdések, hozzászólások, javaslatok

 

 

Kérem az Egyesület és az együttes tagjait, hogy a közgyűlésen szíveskedjenek részt venni.

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlés időpontja 2017. november 30. 20 óra, helyszíne: a meghívó szerint. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Az Egyesület tagjait kérem arra, hogy – legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig – tagdíjukat fizessék be. (készpénzes fizetésre a közgyűlés előtt a helyszínen is lehetőséget biztosítunk) A közgyűlésen szavazati joga az együttes aktív, felnőtt (18 éven felüli) táncosainak és a tagdíjat fizetett egyesületi tagoknak van.

 

 

Bag, 2017. november 20.                                                                   

 

            Ritecz  György

                                                                                           az Egyesület elnöke   

Vissza